گل گاوزبان

گل گاوزبان

جوشانده و دم‌کرده این گیاه حواس پنجگانه را تقویت کرده و بسیار نشاط‌آور، بازکننده رنگ رخسار، کاهنده غم و اندوه و ضد وحشت و اضطراب است و می‌تواند حواس‌پرتی را رفع و تنگی نفس ناشی از آشفتگی ذهنی را بهبود بخشد. خواص گل گاوزبان چیست؟ چه موقعی بایدگل گاوزبان مصرف شود؟

دیگر محصولات

مقالات مرتبط